HP LaserJet CM1415fn

HP LaserJet CM1415fn   Zbornica-HP-LJ-1415-barvni   194.249.211.62

Povzetek omrež.

TCP/IP(v4)

Stanje V priprav.
 
Naslov IPv4: 194.249.211.62
Maska podomrežja: 255.255.255.192
Privzet prehod: 194.249.211.1
IP je konfiguriral: Ročno
Strežnik WINS: 194.249.211.3
Želeni naslov DNS: 212.235.227.101
Nadomestni naslov DNS: 193.2.1.66

TCP/IP(v6)

Stanje V priprav.
 
Naslov lokalne povezave: FE80::9A4B:E1FF:FE3F:6300
Brez stanja (iz usmer.): 2001:1470:F73F:AA:9A4B:E1FF:FE3F:6300
S stanjem (iz DHCPv6): Ni konfigurirano

Omrežna identifikacija

Ime gostitelja: Zbornica-HP-LJ-1415-barvni
Ime domene (IPv4/IPv6):
Ime domene (samo IPv6):
Ime storitve Bonjour: Zbornica2
Ime domene Bonjour: Zbornica-HP-LJ-1415-barvni.local.
Storitev najvišje prioritete za Bonjour: Tiskanje IPP

Konfiguracija omrežne strojne opreme

Stanje: Povezano
Naslov strojne opreme: 98:4b:e1:3f:63:00
Pogajanje hitr. pov. in dupleksa: Samodejno
Hitrost povezave: 100 Mbps
Dupleks: Popolno
Samodejni prehod: Omogočeno

SNMP

Stanje: Omogočen je dostop za branje/pisanje
 
Različica SNMP: 1
Ime za nast. skupn.: Ni določeno (privzeto za »public«)
Ime za pridobitev skupnosti: Ni določeno (privzeto za »public«)

Omrežna statistika

Skupno št. prejetih paketov: 991558
Št. prej. pak. enovrst. odd.: 151934
Št. prejetih slabih paketov: 0
Napaka pri zajemanju: 0
Skupno št. poslanih paketov: 110108
Št.pak., ki jih ni možno posl.: 0
Trki pri oddajanju: 0
Pozni trki pri oddajanju: 0
Uporabniki tiskanja WS: 4

Omogočene funkcije

IPv4: Omogočeno
IPv6: Omogočeno
DHCPv6: Omogočeno
Tiskanje LPD: Omogočeno
Bonjour: Omogočeno
&SLP: Omogočeno
WS-Discovery: Omogočeno
SNMP: Omogočeno
LLMNR: Omogočeno